top of page

Regulamin sklepu internetowego z dnia 13.12.2022.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek:  a98ccd88-2b1e-4cf1-b6ef-7c82f73e6bfd .

Regulamin sklepu internetowego HomeandComfort

wydajemy m.in. zasady zawierania umów za pośrednictwem Sklepu, zawierają najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

 

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców uprzywilejowanego mają aplikację do połączenia klienta od dnia 1 stycznia 2021 r.

 

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

§ 1 DEFINICJE

Dni tygodnia  – dni od poniedziałku do wyświetlenia za tłumaczeniem dni ustawowo od pracy.
Konsument  – ​​konsument w ramach przepisów kodeksu cywilnego.
Kupujący  – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Zakupy uprzywilejowany  – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
Przedsiębiorca uprzywilejowany  – osoba fizyczna wykazana ze Sprzedawcą bezpośrednio generującą z jej działalności operacyjnej, ale nieposiadającą dla niej potencjalnej (definicja urządzenia dla produktu od dnia 1 stycznia 2021 r.).
Regulamin  – obowiązujący regulamin.
Sklep  – sklep internetowy HomeandComfort prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://homeandcomfort.pl/.
Sprzedawca  – Michał Wondołowski, prowadzący prowadzący działalność w firmie pod firmą Michał Wondołowski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej podlegaj przez ministra pomocniczego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6141617355, nr REGON 523829305, ul. Betlejemska 24, 58-405 Krzeszów.

 

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Betlejemska 24, 58-405 Krzeszów

 2. Adres e-mail: wondolowskimichal@gmail.com

 3. Telefon: 518960921

 

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla funkcjonowania funkcjonowania Sklep potrzebny jest:

  • Urządzenie z łącznością do Internetu

  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

 2. Dla określonych zamówień w sklepie, poza określonymi w ust. 1, potwierdź jest aktywne konto e-mail.

 

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny zachowania w Sklepie są zgodne z cenami za towar.

 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na konkretną cenę zamówienia wskazane jest w Sklepie: cena za towar oraz w przypadku, gdy sprawa ma zastosowanie, koszty dostawy towaru.

 3. Wybrany do kupienia należy dodać do koszyka w Sklepie.

 4. Następnie wybieramy z zleceniem w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz sposób płatności za zamówienie, a także podaje dane realizujące złożone zamówienie.

 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez dostawego.

 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z umową sprzedaży usługą a sprzedażą.

 7. Dostawcy przekaże mu uprzywilejowane potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku w razie dostarczenia towaru.

 

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożonym zamówieniem zewnętrznym, w urządzeniu od zakupu:

  1. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;

  2. za pośrednictwem platformy płatniczej:

   • Płatność przy odbiorze

   • Stripe

 2. W przypadku wybrania przez skorzystanie z płatności z góry, za zamówienie należy działać w terminie 6 Dni szczególne od zamówienia.

 3. Dostawca metody, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, o zastosowanie tej metody jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

 4. Dokonując zakupów w Sklepie obsługującym fakturę elektroniczną przez Sprzedawcę. Dostarcz ma prawo wycofać swoją akceptację.

 5. W przypadku doborze wysyłki (paczkomaty InPost) oraz wybrania opcji: (Płatność gotówką przy odbiorze), automatycznie przesyłkę wyślemy kurierem za pobraniem doliczając 7.00 zł do sumy końcowej.

 

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

 2. Termin realizacji zamówienia wynosi 6 dni stałych.

 3. W przypadku, gdy kupujesz płatność z góry za zamówienie, sprzedawca usługi do realizacji zamówień po jego opłaceniu.

 4. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej.

 5. Towary dostarczane w Sklepie są dostarczane w zależności od tego, jak dostarczać produkty:

  1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej

  2. Czy paczkomatów InPost

 

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Dostawca uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za działanie Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania wniosku.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po miesiącu 14 dni od dnia:

  1. w którym stwierdzono, że uprzywilejowany wszedł w przestępstwo lub w którym osoba trzecia jest inna niż w stanie i wskazana przez upoważnionego uprzywilejowanego mężczyzny w wyniku tego towaru;

  2. w którym występujący uprzywilejowany wszedł w ostatnią z rzeczy lub w osobę trzecią, inną niż jest to i wskazana przez potężnego uprzywilejowanego, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczają osobno.

 3. Aby móc uprzywilejować się z prawem odstąpienia od umowy dodatkowej sprzedaży, dołączyć z danymi zawartymi w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze wspólnej

 4. Oficjalny uprzywilejowany może być stosowany zgodnie ze wzorem odstąpienia od umowy wprowadzonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Aby zapewnić termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że uprzywilejowany wyśle ​​obowiązek wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed zwykłym terminem do odstąpienia od umowy.

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy sprzedawca uwierzytelnionego uprzywilejowanego wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji wykonawcy uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 7. Zwrot płatności sprzedawca wykonał przy użyciu takich samych sposobów płatności, które zostały dostarczone przez świadczenie uprzywilejowanego świadczenia w ramach zawartej transakcji, chyba że świadczący uprzywilejowany dodatek się na inne rozwiązanie, w przypadku każdego podmiotu uprzywilejowanego nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 8. Kontroler może zidentyfikować się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania materiału lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które nastąpi wcześniej.

 9. Sprzedawca prosi o odbieranie towaru na adres: ul. Betlejemska 24, 58-405 Krzeszów, aw każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymałeś powiadomienie Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeśli uprzywilejowany odeśle w stosunku do zwykłego terminu 14 dni.

 10. Kupy uprzywilejowany koszt bezpośredni kosztów zwrotu towaru.

 11. Uzyskany uprzywilejowany odpowiada tylko za badanie wartości przedmiotu z korzystania z niego w inny sposób niż było to konieczne do rzeczywistego, cecha i działanie towaru.

 12. Jeśli w związku z tym, że na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykły zwykły pocztą, to będzie musiał ponieść bezpośredni koszt zwrotu produktu. O uznanej wysokości tych kosztów są uprzywilejowane zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

 

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o której mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w związku z umową:

  1. w celu wykorzystania jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specjalnego oprogramowania uprzywilejowanego lub zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb;

  2. w którym dostarczasz rzecz rzeczca szybkomu zepsuciu za pomoc krótkiego terminu przydatności do użycia;

  3. w którym dostarcza się rzecz dostarczaną w zapieczętowanym urządzeniu, którego połączono z opakowaniem, które nie może zawierać dodatku ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie otwarte po dostarczeniu;

  4. w celu dostarczania są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  5. w których dostarcza się nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym oprogramowaniu, jeśli opakowanie oprogramowania otwartego po dostarczeniu;

  6. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z tekstu umowy o prenumeratę;

  7. w której cenie lub wynagrodzeniu zależy od wahań na rynku, a także Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą uzyskać przed rzeczywistym terminem do odstąpienia od umowy.

 

§ 9 REKLAMACJE

 1. W przypadku istnienia wady towaru ma możliwość reklamowania towaru na podstawie dodatku w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile została gwarancja udzielona.

 2. standard z rękojmi może, na zasady postępowania w kodeksie cywilnym:

  1. oświadczenie o obniżeniu cen,

  2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

  3. zażądać wymiany rzeczy na ruch od wad,

  4. usunąć wadę.

 3. Kontroler odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli wada jest stwierdzona przed prostą dwóch lat od dnia wydania rzeczy producenta - na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

 4. Zgodnie z kodeksem cywilnym, podmioty przedsiębiorcą innym niż przedsiębiorca uprzywilejowany, tracąc podmiot z tytułu rękojmi, jeżeli nie sprawdzisz rzeczy w czasie iw sposób weryfikacji przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomiłeś o sprzedaży Sprzedawcy o wadzie, aw przypadku wada gdy wyszedł na jaw dopiero później - Jeśli nie zawiadomił Sprzedawcy początku po jej stwierdzeniu.

 5. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny urządzenia w § 2 Regulaminu.

 6. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji koniecznej jest zlecenie wykonania tego towaru do Sprzedawcy, Dostarczenie jest do udowodnienia tego towaru, w przypadku dostawcy uprzywilejowanego - na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Betlejemska 24, 58-405 Krzeszów.

 7. Jeśli na dodatek została udzielona dodatkowa gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

 8. Reklamy dotyczące działań Sklepu należy kierować na adres e-mail działania w § 2 Regulaminu.

 9. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 10. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może wystąpić m.in. z:

  1. mediacji prowadzonej przez terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy śledztwo z wnioskami o mediację. Co do przestrzegania zasad jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

  2. pomocy pomocy terenowo rzeczywistego polubownego sądu konsumenckiego skutecznego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie spraw przed sądem polubownym. Co do przestrzegania zasad jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

  3. bezpłatnej pomocy miejskiej lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

  4. platforma internetowa ODR dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

 

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez korzystającego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o innych zasadach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – wyniki się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na ogólną przejrzystość, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) ochrony danych – „ RODO ”.

 2. W celu wykorzystania danych przez Sprzedawcę, efektywnego przez korzystanie z produktu z zakupami w Sklepie, jest realizacją zamówienia. Analiza danych osobowych w tym przypadku jest:

  • umowa lub działanie pomocnicze na zlecenie, dążące do jej wdrożenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  • ciążący na Sprzedawcy zwykłego przepisu z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz

  • prawnie dodatkowego zainteresowania Sprzedawcy, polegający na wykazaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony poważnych uszkodzeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Podanie danych przez zapewnienie jest uzasadnione, ale dodatkowo konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych dotyczących finansowania umów w Sklepie.

 4. Dane podane w wykazie z zakupami w Sklepie będą wykorzystywane do momentu, w którym:

  1. stworzyć umowę między kontraktem a sprzedażą;

  2. na Sprzedawcy dostarczania danych prawnych, zobowiązujący go do wykonania danych dostarczającego;

  3. ustanie możliwości dochodzenia przez producenta lub Sprzedawcę, relacji z platformą zawartą przez Sklep;

  4. Aby naprawić produkt w porównaniu z jego danymi osobowymi – w przypadku zbadania danych był źródłem zainteresowania Sprzedawcy

  – w przypadku tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co następuje.

 5. podlegać wyłącznemu prawu:

  1. dostęp do swoich danych osobowych,

  2. ich sprostowania,

  3. usuwanie,

  4. ocena jakości,

  5. przeniesienie danych do innego administratora
   a także prawo:

  6. wzniesienie w porównaniu z opracowaniem danych z powodu, które zostało uwzględnione w badaniu – w stosunku do badania dotyczącego danych osobowych, opracowania na art. 6 ust. 1 świeci f RODO (tj. na prawo do odsetek od odsetek przez administratora).

 6. W celu realizacji swoich praw, należy zaktualizować ze Sprzedawcą przy zastosowaniu danych z § 2 Regulaminu.

 7. W przypadku gdy uznają, że jego dane są uprawnione niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 11 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

 2. Każde zamówienie składane w Sklepie stanowi odrębną część sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawiera na czas iw celu realizacji zamówienia.

 3. Regulamin zawiera na podstawie Regulamin zawiera w języku polskim.

 4. W przypadku ewentualnego sporu z usługym niedziałającym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla sprzedawcy.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór wniosku odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może, ale nie musi zawierać:
 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy przyjąć i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Michał Wondołowski
ul. Betlejemska 24, 58-405 Krzeszów
adres e-mail: wondolowskimichal@gmail.com

- Ja/Mój(*) ........................................... ............................... dostarczam informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży przesyłki rzeczy(*) / o czym dokładniej usługi(*):

....................................................... ................................................................ ................................................................ ..............................

................................... ................................................................ ................................................................ ................................................................ ....................................................

_ ................................................................ ................................................................ ...........................

- Dane zawarcia umowy (*) /odbioru (*)

........................................... ................................................................ ................................................................ ....................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów ) uprzywilejowanego(-ych):

......................................... ................................................................ ................................................................ ...........................

- Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

................................................................ ................................................................ ................................................................ ...........................

................................................................ ................................................................ ................................................................ ...........................

 

................................................................ ........................................
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Dane ......................................... ...............

(*) Niepotrzebne skreślić.

bottom of page